Cenik

Naša najboljša ponudba:

Ideal

  • Zajamčena cena tri leta
  • + 5 % popusta drugo leto
  • + 10 % popusta tretje leto
VT
0,06399 brez DDV
 0,07807 z DDV     
€ / kWh
MT
0,03499 brez DDV
 0,04269 z DDV     
€ / kWh
ET
0,05699 brez DDV
 0,06953 z DDV     
€ / kWh

  Več informacij

Upokojenec

  • Zajamčena cena tri leta
  • + Storitve domske asistence
  • + Storitve zdravstvene asistence
VT
0,06877 brez DDV
 0,08390 z DDV     
€ / kWh
MT
0,04052 brez DDV
 0,04943 z DDV     
€ / kWh
ET
0,05988 brez DDV
 0,07305 z DDV     
€ / kWh

  Več informacij

Vikend

  • Zajamčena cena tri leta
  • + Detektor ogljikovega monoksida
VT
0,06399 brez DDV
 0,07807 z DDV     
€ / kWh
MT
0,03399 brez DDV
 0,04147 z DDV     
€ / kWh
ET
0,05699 brez DDV
 0,06953 z DDV     
€ / kWh

  Več informacij

Nevezani

  • Cena ni zajamčena
VT
0,06999 brez DDV
 0,08539 z DDV     
€ / kWh
MT
0,04999 brez DDV
 0,06099 z DDV     
€ / kWh
ET
0,05999 brez DDV
 0,07319 z DDV     
€ / kWh

  Več informacij

VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
Produkt Zajamčena cena Vezava Brez DDV Z DDV Brez DDV Z DDV Brez DDV Z DDV
Ideal* 36 mesecev po začetku dobave 12 mesecev 0,06399 0,07807 0,03499 0,04269 0,05699 0,06953
Nevezani do preklica ni vezave 0,06999 0,08539 0,04999 0,06099 0,05999 0,07319
Upokojenec** 36 mesecev po začetku dobave 12 mesecev 0,06877 0,08390 0,04052 0,04943 0,05988 0,07305
Vikend*** 36 mesecev po začetku dobave 12 mesecev 0,06399 0,07807 0,03399 0,04147 0,05699 0,06953
Zvesti do preklica ni vezave 0,06399 0,07807 0,03499 0,04269 0,05699 0,06953

* Cena za prvo leto, drugo leto se obračuna 5% popust, tretje leto pa 10% na prvo leto dobave. ** Vključuje storitve domske in zdravstvene asistence. *** Vključuje en detektor ogljkovega monoksida.

V ceno električne energije niso vključeni omrežnina oziroma cena za uporabo omrežja, prispevek za energetsko učinkovitost, prispevek za spodbujanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov in soproizvodnje z visokim izkoristkom, trošarina ter morebitne druge javne dajatve, določene in objavljene skladno z veljavnimi predpisi. Na višino navedenih stroškov in davka na dodano vrednost Dobavitelj nima vpliva.

Vse cene vsebujejo DDV (razen, kjer je izrecno navedeno nasprotno).