Sestava proizvodnih virov za leto 2016

V skladu z Aktom o načinu določanja deležev posameznih proizvodnih virov električne energije in načinu njihovega prikazovanja (Uradni list RS, št. 22/6) vas RWE Ljubljana d.o.o., Bravničarjeva 13, 1000 Ljubljana, seznanja s sestavo proizvodnih virov za leto 2016 ter z informacijami o izpustih ogljikovega dioksida in nastalih radioaktivnih odpadkih na proizvedeno kilovatno uro.

Viri informacij o vplivih na okolje:
http://www.okolje.info/ http://www.arso.gov.si/
Pri preračunu izpustov ogljikovega dioksida in nastalih radioaktivnih odpadkov za proizvodnjo električne energije za leto 2016 je upoštevana metodologija Agencije za energijo.